Facebook Pixel Code
 

Yükseköğretimde “Kalite” Önceliğimiz!

Üsküdar Üniversitesi, “Yükseköğretimde kalite önceliğimiz” sloganı ve profesyonel bir kadro ile kuruluşundan bu yana sürdürmekte olduğu Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına Ocak 2017 tarihi itibari ile hız vermiştir.
Günümüzde, kurumsal bir değişim yönetimi için hazırlanan bütün eylem planlarına kalite yaklaşımlarının öncülük ettiğini görmekteyiz.  Bu sebeple kurumsal olarak hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik eylem ve stratejiler önemli bir yere sahiptir.
Periyodik olarak gerçekleştirilen, her geçen gün içerik ve sıklık anlamında yapılanmasını iyileştiren komisyon toplantıları ve denetimler neticesinde bütün yöneticiler diğer bölümlerin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta, süreç yönetimi yaklaşımı ile birlikte tüm birimler birbirinden izole edilmiş değil, işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Kalite Akreditasyon Çalışmaları

Üsküdar Üniversitesi FEDEK, PEARSON, ISO 17025 denetimlerinden tam not alarak akreditasyon yeterliliklerini sağlamaktadır. Buna ek olarak NP Feneryolu Tıp Merkezi ve NP Etiler Tıp Merkezi ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.
Üniversitemiz birimleri İLEDAK, HEPDAK, MÜDEK, SABAK gibi akreditasyon kurumlarıyla ve ORPHEUS standartlarına uyum çalışmaları yapmaktadır. İlgili bölümlerle koordinasyon içindedirler ve her birimden bir kalite temsilcisi atanarak bölümlerin faaliyetleri takip edilmektedir.
Kurum içinde kalite yönetiminden sorumlu birim/birimler kalite komisyonları ve akreditasyon kurumları ile irtibat toplantıları düzenlemektedir. Ayrıca FEDEK komisyonu ile yapılan bilgi çalıştaylarına katılım sağlanmaktadır. Kurum içindeki kalite yazılımı ile doküman paylaşımı sağlanmaktadır.
Bunun yanı sıra bakanlık denetimlerine tabi olduğumuz laboratuvarımızda denetimler gerçekleşmektedir. Bu denetimler sonrasında çıkan açık noktalar kurum içerisinde oluşturulan ekipler tarafından kapatılarak standartlara uygun hale getirilmektedir.
Açık noktalarımızdaki bulgular termin zamanlarında kapatılarak kurumumuza yaygınlaşması ve benimsenmesi sağlanmıştır. 
Üniversitemiz aşağıdaki akreditasyon ve standarda sahiptir.
FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği FEDEK, FEF (FEF - Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri) bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

FEDEK, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) gibi farklı disiplinlerdeki öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. FEDEK, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Güvenilirlik ve şeffaflık ilkesi

Üniversite eğitiminin nitelikli, şeffaf ve güvenilir olması Bologna süreci açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim öğretim boyunca sunulan programların ve araştırma çalışmalarının bağımsız bir kuruluş tarafından düzenli olarak değerlendirilmeye alınması Üniversitelerin kendini geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

Üsküdar Üniversitesi 5 farklı programla FEDEK akreditasyonu aldı

FEDEK tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan birinci örgün öğretim lisans programları ile ilgili akreditasyon kararında 14 Nisan 2018 tarihinden itibaren 5 farklı programa akreditasyon verildiği belirtildi. Üsküdar Üniversitesi; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) ve Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) programları ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Felsefe, Psikoloji (Türkçe) ve Psikoloji (İngilizce) programları, yapılan değerlendirmeler sonucunda FEDEK Akreditasyonu almaya hak kazandı.

 
PEARSON (Pearson Assured Accreditation)
Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu; öğrenci kabulünden, eğitim-öğretim modüllerine, öğrenci değerlendirme sisteminden sınıf ve alt yapı özelliklerine kadar bir çok kriter doğrultusunda “Pearson Assured Accreditation” tarafından akreditasyon denetiminde tüm alanlarda tam not alarak akredite olmuştur.
 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • Feneryolu Tıp Merkezi
  • Etiler Tıp Merkezi
Kapsam: Ergen ve Yetişkin Psikiyatri Poliklinikleri, Ayaktan Psikoterapi Hizmetleri, Numune Alma ve Tedavi Ünitesi, QEEG (Beyin Haritalaması), tTMU (Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım), Nöropsikolojik ve Psikolojik Testler 
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu
 
Üsküdar Üniversitesi İleri Toksikoloji Analiz Laboratuvarı 
Kapsam: İnsan İdarı; Benzoilekgonin’in Nicel Analizi, Etil Glukuronit’in Nicel Analizi ve Morfin’in Nicel Analizi
 

TWAS-UNESCO Associateship Scheme at Centres of Excellence in the South

 

Academy of Sciences for the Developing World / Gelişmekte Olan Dünya için Bilimler Akademisi – TWAS’ın Türkiye’de mükemmeliyet merkezi olarak seçtiği ilk üniversite, Üsküdar Üniversitesi oldu.

 

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, UNESCO tarafından Nörobiyoloji, Bilişsel Tıp ve Beyin Araştırmaları alanındaki çalışmalarından ötürü mükemmeliyet merkezi olarak tayin edildi. Bu kapsamda, Üsküdar Üniversitesi’ne birçok ülkeden doktora öğrencisi gelecek.

 

TWAS’ın mükemmeliyet merkezi seçtiği Türkiye’deki ilk üniversite
 
Gelişmekte olan ülkelerin akademisyenlerinin, UNESCO’nun kendi çağrısı ile başvuranlar arasından seçtiği doktora öğrencilerini, Dünya Bilimler Akademisi Mükemmeliyet Merkezine kabul ettiği TWAS, öğrencileri farklı yerlere gönderip çalışmalarına orada devam etmelerini sağlar.

 

Devam eden Belgelendirme ve Akreditasyon Çalışmaları

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
Üniversitemiz 2018 yılı içinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi olacaktır ve bu değerlendirme üniversitemiz tarafından gönüllü olarak talep edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında Enstitülerimiz, Fakültelerimiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz birimleri iç paydaş toplantıları ile desteklenerek ilgili çalışmaların güncelliği sağlanmaktadır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Üsküdar Üniversitesi tüm yerleşkeler
Kapsam: Yükseköğrenim hizmetleri (eğitim-öğretim) ve AR-GE faaliyetleri
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Üsküdar Üniversitesi tüm yerleşkeler
Kapsam: Yükseköğrenim hizmetleri (eğitim-öğretim) ve AR-GE faaliyetleri
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Üsküdar Üniversitesi tüm yerleşkeler
Kapsam: Yükseköğrenim hizmetleri (eğitim-öğretim) ve AR-GE faaliyetleri
 
Kanıtlara Dayalı Süreç Performans Yönetimi
 
Üsküdar Üniversitesi Üst Yönetimi tarafından, tüm iyileştirme faaliyetleri kaynak ve planlama anlamında her aşamada desteklenmektedir. Bu çerçevede Kalite Yönetim Sisteminin temel amacı olan sürekli iyileştirme felsefesi Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından izlenmekte ve kurum çapında yaygınlaştırılmaktadır.
Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü ile ilgili yöneticiler tarafından süreç performansını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu “Kalite İndikatörleri” belirlenmiştir.
Kalite İndikatörleri, Üsküdar Üniversitesi vizyonu, misyonu, kalite hedefleri, temel hizmet süreçleri, öğrenci ve çalışan ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiştir. 
Tüm bu faaliyetler ışığında etkin bir kalite dokümantasyon sistemi ile faaliyetler arası koordinasyon artırılırken, bütünleşik bir hizmet anlayışı, artan yönetişim, standardizasyon, kalite bilinci, koordinasyon ve katılım ile hatalar azaltılmaktadır. Hizmetin kaydı ve sürdürülebilirliği anlamında tutarlılık artar. Kurum bu sayede mümkün olduğunca sıfır hataya yakın şekilde konumlandırılır.