SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

Her türlü soru,öneri,şikayet ya da memnuniyetinizi bize info@uskudar.edu.tr adresinden iletebilirsiniz.

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cuma 08.30-17.30 aralığındadır.

Yatay Geçiş

T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI


Üniversitemize yatay geçiş yapan öğrencilerden kendi üniversitesinde herhangi bir burs veya indirimi olan öğrencilere ve devlet üniversitesinden yatay geçiş yapan öğrencilere %25, %50, %75 oranlarında değişen burs desteği sağlanmaktadır.


1. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
2. Ön lisans programlarının ikinci ve üçüncü yarıyıllarına; lisans programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
3. Diğer üniversitelerden yatay geçiş başvurusu için öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2.29) olması gerekmektedir.
4. Üçüncü maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
5. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
6. Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, öğrenim gördükleri kurumun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış olduğunu belgelendirmeleri gereklidir.
7. İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
8. Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılır.
9. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

                ÖSYS Sonucuna Muadil Sayılan Belgeler

 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur
 • Fransız Bakaloryası
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Hazırlık Eğitimi Muafiyeti
Eğitim dili İngilizce olan bir bölüme yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerden, hazırlık eğitiminden muaf olanlar veya hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitimlerine başlayabilirler. Aşağıda yer alan ulusal veya uluslar arası sınav sonuçlarından birisine sahip olan veya daha önce başka bir üniversitede hazırlık programı alarak başarıyla tamamlayan öğrencilerden belgeleri ilgili kurullar tarafından uygun görülenler hazırlık eğitiminden muaf olabilirler.
KPDS/ÜDS
TOEFL (IBT) 
TOEFL (CBT) 
TOEFL (PBT)
IELTS Overall
FCE

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru Formu
2. Transkript
3. Ders planı
4. Ders içerikleri
5. Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
6. Hazırlık eğitimi muafiyet belgesi (hazırlık eğitimi zorunlu bölüme başvuranlar için).
7.ÖSYS sonuç belgesi (öğrencinin kayıt yaptırdığı yıla ait).
8. Yurtdışından yapılacak başvurular için ayrıca, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin belge.

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yapılmaktadır. Başvurular ilgili fakültelerin komisyonları tarafından incelenir ve uygun görülen öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun tespit edildiği andan itibaren Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarından ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Kurum Dışı Son Başvuru Tarihi : 05 Eylül 2014 Cuma

2014-2015 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
  Puan Türü 2. Sınıf 3. Sınıf
    Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
İLETİŞİM FAKÜLTESİ          
İletişim Bilimleri TS-1 24 12 24 12
Reklam Tasarımı ve İletişimi TS-1 24 12 24 12
Yeni Medya TS-1 24 12 24 12
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ           
Felsefe TM-3 16 8 16 8
Psikoloji TM-3 24 12 24 12
Psikoloji (İngilizce) TM-3 24 12 24 12
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ           
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 16 8 16 8
Biyomühendislik MF-4 16 8 16 8
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 16 8 16 8
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 16 8 16 8
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ           
Çocuk Gelişimi TM-3 24 12 24 12
Ergoterapi TM-3 24 12 24 12
Hemşirelik TM-3 24 12 24 12
İş Sağlığı ve Güvenliği MF-2 24 12 24 12
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TM-1 24 12 24 12
Sosyal Hizmet TM-3 24 12 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU          
Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 16 8    
Anestezi YGS-2 16 8    
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 24 12    
Çocuk Gelişimi YGS-4 24 12    
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 24 12    
Diyaliz YGS-2 24 12    
Diyaliz (İÖ) YGS-2 16 8    
Elektronörofizyoloji YGS-1 24 12    
Elektronörofizyoloji (İÖ) YGS-1 24 12    
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon YGS-2 16 8    
Fizyoterapi YGS-2 24 12    
Fizyoterapi (İÖ) YGS-2 16 8    
Gıda Teknolojisi YGS-2 24 12    
İlk ve Acil Yardım YGS-2 24 12    
İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS-2 16 8    
İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 24 12    
Odyometri YGS-1 16 8    
Optisyenlik YGS-1 24 12    
Optisyenlik (İÖ) YGS-1 16 8    
Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 24 12    
Perfüzyon Teknikleri YGS-2 16 8    
Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 24 12    
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 24 12    
Sosyal Hizmetler YGS-5 24 12    
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 24 12    
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 24 12    
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 24 12    
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS-1 24 12    
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 24 12    
Yaşlı Bakımı YGS-2 16 8    

T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

a) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

b) Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.

c) Burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

d) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

e) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

f) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

g) Yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

h) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); hazırlık sınıfı okumayanların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlarda Üniversitenin yeterli gördüğü puanı almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.

i) Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

j) İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Kurum İçi Son Başvuru Tarihi : 12 Eylül Cuma 2014

Başvuru Yeri: İlgili Fakülte / Meslek Yüksekokulu Sekreterliği

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Transkript
 3. Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile başvuranlar için ÖSYS puan kartı
2014-2015 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
  Puan Türü 2. Sınıf 3. Sınıf
    3. Yarıyıl 4. Yarıyıl 5. Yarıyıl 6. Yarıyıl
İLETİŞİM FAKÜLTESİ          
İletişim Bilimleri TS-1 6 3 6 3
Reklam Tasarımı ve İletişimi TS-1 6 3 6 3
Yeni Medya TS-1 6 3 6 3
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ           
Felsefe TM-3 1 1 1 1
Psikoloji TM-3 7 4 7 4
Psikoloji (İngilizce) TM-3 7 4 7 4
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ           
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 4 2 4 2
Biyomühendislik MF-4 4 2 4 2
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 4 2 4 2
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 4 2 4 2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ           
Çocuk Gelişimi TM-3 6 3 6 3
Ergoterapi TM-3 6 3 6 3
Hemşirelik TM-3 10 4 10 4
İş Sağlığı ve Güvenliği MF-2 6 3 6 3
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TM-1 6 3 6 3
Sosyal Hizmet TM-3 7 4 7 4
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU          
Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 6      
Anestezi YGS-2 6      
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 9      
Çocuk Gelişimi YGS-4 9      
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 9      
Diyaliz YGS-2 9      
Diyaliz (İÖ) YGS-2 6      
Elektronörofizyoloji YGS-1 11      
Elektronörofizyoloji (İÖ) YGS-1 9      
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon YGS-2 6      
Fizyoterapi YGS-2 9      
Fizyoterapi (İÖ) YGS-2 6      
Gıda Teknolojisi YGS-2 9      
İlk ve Acil Yardım YGS-2 9      
İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS-2 6      
İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 9      
Odyometri YGS-1 6      
Optisyenlik YGS-1 9      
Optisyenlik (İÖ) YGS-1 6      
Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 9      
Perfüzyon Teknikleri YGS-2 6      
Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 9      
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 9      
Sosyal Hizmetler YGS-5 9      
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 11      
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 9      
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 11      
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS-1 9      
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 9      
Yaşlı Bakımı YGS-2 5      
YUKARI