SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

Her türlü soru,öneri,şikayet ya da memnuniyetinizi bize info@uskudar.edu.tr adresinden iletebilirsiniz.

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cuma 08.30-17.30 aralığındadır.

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Koşulları

Üniversitemize yatay geçiş yapan öğrencilerden kendi üniversitesinde herhangi bir burs veya indirimi olan öğrencilere ve devlet üniversitesinden yatay geçiş yapan öğrencilere %25, %50, %75 oranlarında değişen burs desteği sağlanmaktadır. Burslar Mütevelli Heyeti tarafından öğrencinin daha önceki burs durumu ve taban puanı dikkate alınarak belirlenmektedir.

Kurum Dışı Son Başvuru Tarihi : 06 Şubat 2015 Cuma

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu
2. Transkript
3. Öğrenci Belgesi
4. Ders planı
5. Ders içerikleri
6. Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
7. Hazırlık eğitimi muafiyet belgesi (hazırlık eğitimi zorunlu bölüme başvuranlar için).
8.ÖSYS sonuç belgesi (Puan Kartı ve Yerleşme Belgesi).
9. Yurtdışından yapılacak başvurular için ayrıca, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin belge.

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yapılmaktadır. Başvurular ilgili fakültelerin komisyonları tarafından incelenir ve uygun görülen öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun tespit edildiği andan itibaren Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarından ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

a) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

b) Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.

c) Burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

d) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

e) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

f) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

g) Yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

h) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); hazırlık sınıfı okumayanların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlarda Üniversitenin yeterli gördüğü puanı almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.

i) Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

j) İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Kurum İçi Son Başvuru Tarihi : 06 Şubat 2015 Cuma

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Başvuru Formu
  2. Transkript
  3. Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile başvuranlar için ÖSYS puan kartı

Kontenjanlar için tıklayınız...

YUKARI