PAMER (Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Doç. Dr. Merve KAVAKÇI - Müdür
Prof. Dr. Mithat BAYDUR 
Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK 
Yrd. Doç. Dr. Nagihan HALİLOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÇEVİK
Dr. Yusuf KAPLAN
Dr. Ravza KAVAKÇI KAN
Yük. Müh. Tuğba Aksay ALBAYRAK
Arş. Gör. Ali EKMEKÇİ

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU
Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK
Prof. Dr. Medaim YANIK
Prof. Dr. Erman TUNCER