Yatay Geçiş - Kurum İçi

T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

a) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

b) Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.

c) Burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

d) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

e) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

f) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

g) Yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

h) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); hazırlık sınıfı okumayanların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlarda Üniversitenin yeterli gördüğü puanı almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.

i) Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

j) İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

k) İlk ve Acil Yardım programına geçiş yapacak öğrencilerin kesin kayıt yaptırmadan önce, üniversitelerin tıp fakültelerinden veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1,65m’den, kız öğrencilerde 1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Boy ve kilo durumunun alınacak sağlık raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

Kurum İçi Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi : 06 Eylül 2017 

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Başvuru Formu
  2. Transkript
  3. Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile başvuranlar için ÖSYS puan kartı

Kontenjanlar için tıklayınız.

Kurum içi geçiş yapan öğrencilerin burslarının devamı ile ilgili esaslar için tıklayınız.